viewBox="0 0 1090.854 610">

Planschade

Juridische hulp bij het aanvragen van schadecompensatie.

Heeft u een woning in de buurt van het nieuwe windmolenpark en denkt u dat de waarde van uw woning aantoonbaar lager wordt als gevolg van de windmolens? Wij helpen u met het aanvragen van compensatie voor planschade.

Planschade windmolens

Nederland moet verduurzamen en dit heeft de aankomende jaren gevolgen voor de landinrichting. Zo wordt er onder andere een windmolenpark gebouwd in Meeden waar 35 windturbines zullen verrijzen. De komst van het windmolenpark heeft de afgelopen jaren tot grote discussies geleid. Nu het windmolenpark er echter definitief gaat komen is het tijd om vooruit te kijken en te zien welke gevolgen de komst van het park voor omwonenden kan hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan waardevermindering van woningen die in de buurt van de windmolens zijn gelegen. Deze en eventuele andere schade is het gevolg van bestemmingsplanwijzigingen waarvoor mogelijk een planschadevergoeding verkregen kan worden.

De planschade komt voor rekening van het bestuursorgaan die het schadeveroorzakend besluit heeft genomen, maar het verzoek wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten Midden-Groningen of Veendam. Bij Windpark N33 komt eventuele planschade voor rekening van het Rijk. Het Rijk zal deze planschade verhalen op de initiatiefnemers van het windpark via een planschadeovereenkomst.

Informatieaanvraag

Wilt u hulp ontvangen van de Rechtswinkel Veendam bij het aanvragen van schadecompensatie? Laat uw gegevens achter en wordt vrijblijvend teruggebeld voor een afspraak of het stellen van uw vragen!

Planschade
reCAPTCHA