Wat is de betekenis van een proeftijd in een arbeidsovereenkomst?

Een proeftijd is een periode waarin werkgever en werknemer kunnen bekijken of de functie geschikt is voor de werknemer. Binnen deze proeftijd kunnen werkgever en werknemer besluiten om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten. Hiervoor is geen opzegging vereist.
  • In een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.
  • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste één maand indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren.
  • Er kan een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer.

In principe kan maar één keer een proeftijd worden overeengekomen bij één en dezelfde werkgever. Bij opvolgende contracten kan aldus niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen. Dit is alleen anders indien de functie bij dezelfde werkgever zodanig wijzigt dat deze functie niet meer te vergelijken is met uw huidige functie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.