Wat zijn de gevolgen van een relatiebeding?

U bent accountmanager en draagt de zorg over een relatiebestand van 10.000 klanten bij uw werkgever. U bent echter toe aan een nieuwe uitdaging en wilt voor uzelf beginnen. U koopt een USB-stick voor een euro bij de plaatselijke supermarkt en downloadt als een malle het volledige klantenbestand van uw werkgever om een vliegende start te kunnen maken. U schrijft alle relaties vervolgens aan en schrijft dat u voor uzelf gaat beginnen en iedereen 10% korting geeft.

Uiteraard doet u dit niet, nog afgezien van de eventuele gevolgen van datadiefstal kan om situaties zoals hierboven (en veel minder vergaande gevallen) voor te zijn, een reden zijn voor een werkgever zijn om een relatiebeding met u overeen te komen. Enigszins afhankelijk van de formulering zal dit tot gevolg hebben dat u na het einde van uw dienstverband relaties van uw werkgever niet mag aanschrijven voor soortgelijke en/of aanverwante bedrijfsactiviteiten. Dit om ervoor te zorgen dat een door de jaren heen zorgvuldig opgebouwd klantenbestand, al te gemakkelijk bij de concurrent terecht komt.

Wat er allemaal onder een relatie kan worden verstaan is bijzonder sterk afhankelijk van specifieke omstandigheden. In ieder geval is het van belang dat het voor werkgever en werknemer duidelijk moet zijn wat zij met het relatiebeding voor ogen hebben. Het gaat niet alleen om een zuiver taalkundige uitleg van het relatiebeding maar ook om de omstandigheden hoe dit beding tot stand is gekomen. In veel gevallen zal een eerste (toevallige) ontmoeting niet sterk genoeg zijn om van een relatie van de werkgever te kunnen spreken maar indien bijvoorbeeld veel tijd en aandacht in deze ontmoeting is geïnvesteerd en de kans reëel is dat uit deze ontmoeting een opdracht voortvloeit, kan dit heel goed anders zijn. Wees aldus voorzichtig met het aanschrijven van contacten vanuw ex-werkgever. Twijfelt u over de strekking van uw beding, neemt u dan contact met ons op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.